16 zile de Activism impotriva Violentei asupra Femeilor


Campania internaţională a celor 16 Zile de Activism împotriva Violenţei asupra Femeilor a fost iniţiată de Women’s Global Leadership Institute în 1991 ca o strategie de organizare care să promoveze eliminarea tuturor formelor de violenţă împotriva femeilor. Pentru deschiderea acestui eveniment a fost aleasă data de 25 noiembrie, Ziua Internaţională de Luptă împotriva Violenţei asupra Femeii, iar pentru încheiere data de 10 decembrie, Ziua Internaţională a Drepturilor Omului.

Astfel se realizează o legatură simbolică între violenţa împotriva femeii şi drepturile omului şi este scos în evidenţă faptul că asemenea acte de violenţă reprezintă o gravă încălcare a drepturilor omului. Această perioadă mai include şi alte date semnificative cum ar fi 1 Decembrie, Ziua Internaţională Anti-SIDA şi 6 Decembrie, ziua comemorării Masacrului de la Montreal.

Între 25 noiembrie şi 10 decembrie 2009 Institul Român pentru Pace PATRIR împreună cu partenerii săi (Clubul Internaţional SOROPTIMIST Cluj-Napoca, Direcţia de Asistenţă Socială Cluj-Napoca, Compart. Analiză şi Prevenire a Infracţionalităţii IPJ Cluj, Agenţia Împotriva Traficului de Persoane Cluj-Napoca, AFIV-ARTEMIS, Direcţia de Muncă şi Protecţie Socială Cluj, ANES, Fundaţia Raţiu pentru Democraţie Turda, World Vision Romania) a iniţiat şi va desfăşura mai multe activităţi diferite în Cluj-Napoca, în cadrul campaniei “16 zile de Activism împotriva Violenţei asupra Femeilor”.

Obiectivele campaniei, pe termen scurt, sunt: informarea, sensibilizarea şi constientizarea opiniei publice referitor la violenţa directă asupra femeilor. Pe termen lung, această campanie urmăreşte să medieze o conştientizare a opiniei publice referitor la violenţa culturală şi structurală asupra femeilor şi să funcţioneze ca mijloc de iniţiere a unei campanii de advocacy care să conducă la schimbarea legislaţiei privind violenţa domestică.

Campania “16 zile de Activism împotriva Violenţei asupra Femeilor” va funcţiona ca un model de abordare a problemei violenţei domestice în comunităţile locale şi, mai mult decât atât, prin varietatea şi multitudinea activităţilor propuse, această campanie urmăreşte să iniţieze schimbări pozitive pe termen lung atât la nivelul personal, al socialului colectiv, cât şi din punct de vedere instituţional.


Multumiri speciale

Voluntarii reprezinta o veriga importantă a echipei antitrafic. Energia lor, simţul responsabilitatii şi entuziasmul lor contribuie la succesul anual ale Fundaţiei Ratiu pentru Democratie. Pe aceasta cale, am dori să mulţumim voluntarilor nostri implicati in programul antitrafic pentru contributia lor in comunitate.


Alexandra Vaida, Anamaria Szentgyorgy, Bianca Bazga, Cristina Ciortea, Ioana Bica, Laura Curta, Mihaela Lica, Oana Peter, Raluca Turdean, Catalin Man, Catalin Pojar, Cristian Balcu, Daniel Bodea, Emil Rusu, Flaviu Suciu, Horatiu Man, Norbert Stefan, Radu Sas si Vlad Mihesan.


Multumim!

Raport Ziua Europeana de Lupta Impotriva Traficului de Persoane

Anul 2009 reprezintă cel de-al treilea an de când ziua de 18 octombrie marchează lupta împotriva traficului de persoane la nivel european.

În anii anteriori au fost implementate acţiuni de marcare la nivel local şi de o amploare redusă. Începand cu acest an au fost angrenaţi 14 parteneri, Organizaţii Neguvernamentale şi Instituţii Publice, din mediul rural şi urban. De asemenea acţiunile s-au desfăşurat pe perioada a două săptămâni, transformând astfel un subiect confuz, considerat tabu în cadrul comunităţii, într-un subiect social de actualitate şi de interes public.

Astfel, între 12 şi 23 octombrie s-a urmărit conştientizarea şi informarea publicului larg cu privire la ceea ce este traficul de persoane, care sunt cauzele şi metodele de scădere a riscului de a deveni victime.

Au fost organizate 13 activităţi, atât în mediul rural cât şi în mediul urban, au fost organizate activităţi specifice punctuale, dar şi activităţi de o amploare mai mare, pe perioade mai lungi de timp. Populaţia vizată în cadrul campaniei a curpins mai multe categorii de populaţie, de la elevii cu vârste cuprinse între 15 şi 19 ani, de la tinerii cu nevoi speciale, de la studenţii din mai multe campusuri universitare, la publicul larg abordat pe strada, în comunitate.

Având în vedere caracterul activităţilor, de conştientizare şi informare, cu efecte concrete pe termen lung, în continuare vor fi descrise câteva dintre reacţiile directe ale beneficiarilor.

În ceea ce priveşte acţiunile în şcoli şi internate şcolare: tinerii din mediul rural au fost surprinşi de iniţiativă partenerilor pentru că nu li se întâmplă foarte des să aibă posibilitatea să discute deschis despre probleme sociale pe care ar putea să le întâmpine şi ei. De asemenea cei mai mulţi dintre elevi au arătat o atenţie deosebită discuţiilor fiind curioşi şi adresând întrebări. Mai mulţi elevi au confirmat faptul că au auzit în satele lor poveşti asemănătoare de la persoanele care au fost plecate în străinătate. Majoritatea elevilor au conştientizat, şi afirmat, faptul că şi ei sunt expuşi riscului de a deveni victime.

Activităţile derulate în cadrul grupurilor de tineri şi în cadrul căminelor studenţeşti au creat la rândul lor reacţii: au conştientizat riscurile la care se expun dacă acţionează fără a se informa suficient în prealabil, au asimilat informaţii foarte utile, de actualitate. Tinerii au apreciat materialele informative realizând pericolele posibile şi importanţa prevenirii.

Acţiunile desfăşurate în spaţiul public, fie că au avut loc adunări sub forma unor flash mob-uri, fie că a fost desfăşurată o campanie de distribuire de materiale informative, au avut un impact destul de ridicat asupra publicului larg, reacţiile persoanelor abordate sau vizate fiind pozitive. Foarte mulţi dintre beneficiari au găsit informaţiile relevante şi utile pentru ei. Prin intermediul acţiunilor de tip flash mob am atras atenţia trecătorilor stârnindu-le curiozitatea, în unele cazuri chiar alăturându-se grupului şi aşa cum reiese din observaţiile partenerilorchiar dacă a plouat, oamenii au fost sensibili la protestul împotriva traficului de persoane”.

O altă activitate a fost proiectarea unui film tematic tinerilor cu vârste între 15 şi 26 de ani.

Studenţii prezenţi au apreciat mesajul filmului inspirat dintr-un caz real, şi-au exprimat dorinţa de a se implica în calitate de voluntari în acţiuni viitoare pe tematica traficului de persoane. Au menţionat însă că au aflat întâmplător de această activitate, au propus de asemenea, desfăşurarea unor activităţi similare în facultăţile din care provin.

Filmele au fost considerate sugestive de către beneficiari, confirmând faptul că imaginile i-au influenţat. La începutul filmului interesul pentru ceea ce urmau să vizioneze era foarte scăzut însă pe măsură ce au identificat elemente reale din viaţa de zi cu zi au fost captaţi de acţiunea filmului.

În urma acţiunii din mediul rural, a avut loc o înţelegere a gravităţii subiectului şi importanţa campaniei şi în mediul rural de către beneficiari.

În continuare sunt centralizate poziţiile comune sau particulare semnificative cu referiri la rapoartele individuale transmise de reprezentanţii instituţiilor partenere. Astfel în cadrul activităţilor implementate au fost identificate următoarele:

Puncte forte:

S-a folosit un suport informaţional de impact, succint şi coerent, prezentat sub diverse modalităţi: vizual ( pliante, afişe) şi auditiv ( proiecţii filme). Beneficiarii au apreciat materialele utilizate, fiind atraşi de informaţia oferită, percepând corect mesajul.

Au fost organizate acţiuni prin care spectatorii au devenit membrii activi

Un număr foarte mare de beneficiari direcţi. De notat este şi faptul că tinerii au fost foarte receptivi la tema dată

Implicarea unui număr mare de specialişti în domeniu

Un interes ridicat al instituţiilor intermediare în vederea implementării campaniei (Biroul Universitar de Poliţie Haşdeu, Centrele pentru tineri din judeţul Cluj, instituţiile de învăţământ din judeţ, instituţiile de monitorizare a campusurilor studenţeşti şi a internatelor de elevi, ş.a)

Diversitatea canalelor de distribuire a informaţiei către publicul ţintă (spoturi audio-video difuzate simultan, prezenţa mass-media)

Utilizarea filmului “Natasha is not for sale” pentru prima dată în România

Puncte slabe:

Organizarea unor activităţi concomitente a creat confuzie în rândul instituţiilor intermediare în ceea ce priveşte strategia de implementare

Relaţia cu mass – media nu a fost suficient organizată, fiind afectată şi vizibilitatea evenimentelor

Tinerii nu sunt obişnuiţi să poarte discuţii libere despre probleme sociale existente

La anumite activităţi, numărul de beneficiari a fost redus datorită condiţiilor meteo.

Anul acesta, campania de marcare a Zilei Europene de Luptă Împotriva Traficului de Persoane a fost mult mai amplă decât ediţiile anterioare. Eforturile echipei de lucru s-au extins nu numai în termeni de spaţiu geografic dar şi în termeni temporali. Astfel, au fost realizate activităţi pe o perioadă de 14 zile, iar din punct de vedere geografic acţiunile au fost dublate şi la nivelul judeţelor Bistriţa Năsăud, Maramureş şi Sălaj prin intermediul partenerilor locali dar şi prin intermediul instituţiilor publice care activează în aceste zone.

În continuare am să redau câteva din direcţiile de acţiune care pot fi abordate de parteneri, aşa cum au fost identificate în rapoartele individuale de evaluare a campaniei: parte a acţiunilor desfăşurate (acţiunile de informare în şcoli şi centre de plasament, proiecţiile de filme, campania stradală), pot fi extinse la perioade mai mari ale anului. Mesajele de informare la aceste categorii de beneficiari e bine sa fie auzite mai des, acţiunile în spaţiu public pot fi multiplicate având în vedere impactul asupra publicului larg, instituţiile intermediare şi-au arătat deschiderea spre organizarea de activităţi similare pe viitor, utilizarea lucrărilor din cadrul concursului de desen în campaniile viitoare, colaborarea cu anumiţi parteneri care oferă servicii persoanelor expuse riscului de a deveni victime ale traficului de persoane.

Pentru implementarea campaniei au contribuit 14 instituţii partenere, 8 Organizaţii Neguvernamentale şi 6 Instituţii Publice. Menţionăm faptul că acest proiect a fost implementat şi planificat prin implicarea partenerilor şi contribuţia fiecăruia cu resursele disponibile. De asemenea, unele dintre instituţiile partenere au experienţă în domeniul prevenirii şi combaterii traficului de persoane, altele până în prezent au activat în domeniul apărării drepturilor omului, au oferit servicii sociale diferitelor categorii de persoane iar altele au promovat educaţia non formală în rândul tinerilor. Toate aceste instituţii şi-au mobilizat resursele umane şi materiale, unele dintre ele implementând pentru prima dată o campanie în domeniul prevenirii traficului de fiinţe umane.

Din punct de vedere cantitativ, apreciem faptul că acest proiect a avut în total un număr de 8316 de beneficiari direcţi, beneficiarii indirecţi fiind familiile acestora. De asemenea au fost utilizate şi distribuite cca. 4000 de fluturaşi, 150 afişe, 100 Dvd-uri, 150 documente informative la nivelul judeţului. Prin acţiunile de informare derulate în licee s-au implicat 12 licee din tot judeţul, fiind informaţi un număr de 4043 de elevi. În cadrul concursului tematic de desen, au participat elevi de le 16 licee din tot judeţul Cluj cu un număr de 75 de lucrări.

În ceea ce priveşte vizibilitatea campaniei periodic au fost trimise comunicate de presă, concretizându-se în 25 articole online, 5 articole scrise în presa scrisă locală. Au avut loc apariţii TV şi radio la nivel local şi naţional. De asemenea a fost difuzat un spot radio atât la nivel local cât şi la nivel naţional(de 3 ori pe zi timp de o săptămână). S-au folosit foarte mult mijloacele de comunicare online pentru promovarea evenimentelor: bloguri, site-uri, facebook.

Prin activităţile de prevenire desfăşurate anul acesta au fost implicate foarte multe resurse, un număr mare de parteneri, un număr mare de instituţii, au fost deserviţi un număr mare de beneficiari.

Prin toate aspectele sale, campania a atins scopul vizat, de mobilizare a comunităţii în lupta împotriva traficului de persoane.

Powered by Blogger